Download 20230105_Beleidsplan_voor_de_jaren_23-25_def.pdf

Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijd Wie Nieuwsbrief

Tekstuitgave

Opiniërend

Leden / niet leden info

Pas dan als er nieuws te melden is

Secr./ voorzitter

Ambassadeur

Op functielijst

I.O.O.F.

P.R. inhoudelijk

Logeboegbeeld V.T.W.

1x per jaar bijeenkomst bestuur VTW

voorzitter

Loge contactpersoon :

Op functie lijst I.O.O.F.

Info nieuws brief feitelijk

Schakel loge-V.T.W.

Aanwezig 1e zaterdag maart

Vz /secr/ pen

Loge contact persoon kan samenvallen met ambassadeurs functie

Een loge geeft zelf aan wat haalbaar is

Vz/secr//penningmeester

Eigen website

Googelen

Informerend

Toegankelijk

Reeds gerealiseerd

Altijd

Webbeheerder / bestuur

1e Speerpunt beleid

Reglement. R.O.M.A.

Aanpassen behoeften loges

Inhoudelijk adviserend / financieel ondersteunend

Per aanvraag

2 bestuursleden bereikbaar via website

2e Speerpunt beleid

Reglement Er Even tussenuit

Vakantie realiseren /

Wens realiseren

Maximaal 1 week

Inventarisatie nieuwe ideeën

Per loge om de twee jaar

2 bestuursleden bereikbaar via website

3e Speerpunt beleid

Aanpassen statuten en huishoudelijk reglement

Verplicht inzake algemene richtlijnen

idem

In 2023

Ligt bij deskundigen binnen de IOOF

Bestuursleden

Minimaal 7

Gemengde samenstelling

Afspiegeling loge bestand landelijk

Ieder jaar zie statuten

Alle bestuursleden dragen kandidaten aan

Samenwerking VTW met algemeen bestuur I.O.O.F.

Gezamenlijke bijeenkomsten

VTW Buitengewoon lid van de I.O.O.F.

Reglementair vastleggen

1x per jaar evalueren

Bestuur V.T.W. en A.B. I.O.O.F.

Thomas Wildey

RemasterDirector_37f051484

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.